Verberg het menu

Informaties aan de raad


« Terug


Id nr203
OnderwerpJaarstukken 2018 en begroting 2020 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
PortefeuillehouderH.A.G. Hellegers
Behandeling in College5/28/2019
Datum agendering
CommissieSamenleving en Bestuur
Bijlage(s)Informatienota aan de Raad Jaarstukken en Begroting 2020 BHIC
BHIC Jaarverslag 2018
BHIC jaarrekening 2018
BHIC Ontwerpbegroting 2020