Amendementen (aangenomen)


« Terug


ID4
AgendapuntGemeenteraad 09-11-2017 > 4 Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 gemeente Voerendaal
TitelA1 Amendement PvdA over Verkeersoverlast in de gemeente Voerendaal
Raadsleden
ToelichtingEr is voor een opzet gekozen die breed analyseert hoe de verschillende verkeerstromen lopen. Voor deze analyse worden gesprekken gevoerd met agrariërs en loonwerkbedrijven en er wordt samen met provincie Limburg onderzoek gedaan naar de verkeersstromen door de met name kleine kernen in de gemeente. Bovendien heeft er een voetgangers- en fietsersscan plaatsgevonden. Dit gezamenlijk met eventueel nog een aantal deelthema's leidt tot een resultaat waarvan het verwachting is dat we in Q4-2019 in de verschillende kernen overleg kunnen plegen over deze problematiek. De verwachting is dat we einde 2019/begin 2020 een conclusie kunnen aanleveren.
Relatie
Afgehandeld
Bijlage(s)A1 Amendement PvdA over Verkeersoverlast in de gemeente Voerendaal (aangenomen).pdf