Amendementen (aangenomen)


« Terug


ID10
AgendapuntGemeenteraad 07-10-2021 > 6 Vaststellen gewijzigde verordening Wmo
TitelAanpassing tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische problemen
Raadsleden
ToelichtingHet unaniem aangenomen amendement heeft geleid tot een aanpassing van het conceptbesluit en een wijziging van het in artikel 24, lid 5 van de Verordening Wmo 2022 genoemde bedrag.
Relatie
Afgehandeld
Bijlage(s)Amendement Aanpassing tegemoetkoming - getekend.pdf