Moties (aangenomen)


« Terug


ID21
AgendapuntGemeenteraad 07-11-2019 > 4 Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 gemeente Voerendaal
TitelMotie D66 over Subsidie Levensloopbestendige woningen voor alle sectoren
Raadsleden
Toelichting
Deadline
Stand van zakenVorige week (12 mei 2020) is door het College de nieuwe “Subsidieregeling Levensloopbestendig maken van woningen gemeente Voerendaal 2020” aangenomen. In deze nieuwe regeling is de leeftijds-ondergrenscriterium aangepast naar 18 (was 55 jaar) waarmee invulling is gegeven aan het verzoek uit de aangenomen motie “Subsidie Levensloopbestendige woningen voor alle sectoren”.
Datum afdoening5/18/2020
Bijlage(s)Aangenomen M8 Motie D66 over Subsidie Levensloopbestendige woningen voor alle sectoren.pdf