Feitelijke vragen


« Terug


ID9
Datum10/16/2019
OnderwerpGevraagd is om het document Uitvoeringsinformatie Begroting 2019-2022 digitaal te krijgen. Het antwoord is: Wethouder Braun heeft de voorkeur om deze ter inzage te leggen. Dit om te voorkomen dat fracties te veel op detail niveau gaan sturen. Daarnaast is er voor de begroting 2020 eenzelfde bestand.
Datum beantwoording10/22/2019
Afgehandeld