Moties


« Terug


ID244
Datum5/14/2020
OnderwerpMaximum snelheid
Fractie(s)PvdA-GL, GB, VVD
Statusaangenomen
Afgedaan
Toelichting
Stand van zaken14.09.2020 Zie ook de motie ‘Van A65 naar N65’ Met Rijkswaterstaat is tweemaal bestuurlijk in overleg getreden over het aanpassen van de snelheid van 100 naar 80 km/uur vanaf minimaal hm 3.1. knooppunt Vught in westelijke richting. Na het eerste bestuurlijk overleg is het verzoek schriftelijk gemotiveerd. Vervolgens heeft er een tweede bestuurlijk overleg plaatsgevonden om de noodzaak nogmaals te benadrukken. Rijkswaterstaat is echter van mening dat er geen dringende en objectieve redenen om de weg aan te passen. De motivering wordt schriftelijk bevestigd. Vught blijft binnen het project A2 Deil – Vught aandringen op verlaging van de snelheid van 100 naar 80 km/ uur. De meekoppelkans zoals bij motie Van A65 naar N65 aangegeven wordt in de MIRT verkenning meegenomen. Deze motie kan daarmee worden afgedaan.
Bijlage(n)M2 Aangenomen Maximum snelheid - PvdA-GL GB VVD