Moties


« Terug


ID222
Datum6/27/2019
OnderwerpAvulo
Fractie(s)PvdA-GL GB D66 CDA
Statusaangenomen
Afgedaan
Toelichting
Stand van zakenHet Commissariaat van de Media heeft Avulo vier maanden uitstel gegeven om het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) operationeel te maken. De verwachting is dat medio februari inzichtelijk is of Avulo aan de voorwaarden kan voldoen en of en welke stappen het Commissariaat voor de Media gaat zetten. 30.01.2020 Avulo moet uiterlijk 29 februari een functionerend Programma Beleidsbepalend Orgaan hebben. Wanneer Avulo het PBO opnieuw bemenst heeft, informeert het Commissariaat de gemeente hierover en verzoekt de raad hierover een advies te geven. Daarna neemt het Commissariaat een besluit. Avulo verzorgt op dit moment radio en tv uitzendingen en voldoet daarmee aan de voorwaarden voor subsidieverlening die zijn gesteld. 09.06.2020 Het commissariaat van de media heeft de gemeenteraad gevraagd om een tussentijds advies over de vraag of Avulo nog voldoet aan de eisen van artikel 2.61, tweede lid, sub c, van de Mediawet 2008 voldoet. Het tussentijdse advies richt zich alleen op de vraag of het pbo van AVULO nog representatief is voor de belangrijkste in de gemeente Vught voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. 10.09.2020 Voor de nieuwe vergunningsperiode stelt het college een memo op dat in oktober opiniërend door de raad kan worden besproken. 01.10.2020 Wethouder Van de Ven meldt dat een discussienotitie over de toekomstige zendlicentie aan de raad is aangereikt. De tussentijdse adviesaanvraag inzake PBO Avulo is geagendeerd voor de raadsvergadering van 8 oktober 2020.
Bijlage(n)MV Aangenomen Avulo PvdA-GL GB D66 CDA