Moties


« Terug


ID246
Datum5/14/2020
OnderwerpVerkeersonderzoek VVP
Fractie(s)VVD GB PvdA-GL
Statusaangenomen
Afgedaan
Toelichting
Stand van zaken25.06.2020 Voor de zomer stuurt het college een raadsinformatiebrief waarin het proces tot een nieuw plan wordt uiteengezet. 22.09.2020 Raadsinformatiebrief aangeboden aan de Raad inzake het gebruik van een nieuw verkeersmodel. 05.11.2020 Raadsinformatiebrief Proces Verkeers- en Vervoersplan - Motie verkeersonderzoek – eerste stap analyse nieuw verkeersmodel ter beschikking gesteld aan de raad.
Bijlage(n)M4 Aangenomen Verkeersonderzoek - VVD GB PvdA-GL