Moties


« Terug


ID249
Datum5/14/2020
Onderwerp Fietsverbinding
Fractie(s)D66 CDA SP
Statusaangenomen
Afgedaan
Toelichting
Stand van zaken14.09.2020 Er is een gesprek met de gemeente Haaren gevoerd. Haaren stuurt een brief aan de gemeente Vught over haar standpunt. De kans op een verbinding lijkt klein. 14.12.2020 In de op 30 oktober 2020 ontvangen brief van de gemeente Haaren geeft zij gemotiveerd aan dat een noordelijke fietsverbinding niet wenselijk is. De redenen zijn; de onveiligheid voor de Torenstraat overstekende fietsers, de belemmering van de doorstroming van het autoverkeer van en naar de Torenstraat; meer of bredere brugdekken over de Broekleij werken negatief op de ecologie; meer ruimtegebruik en daardoor extra grondverwerving.
Bijlage(n)M7 Aangenomen Fietsverbinding - D66 CDA SP