Moties


« Terug


ID237
Datum12/12/2019
OnderwerpBeleidsplan Jeugdhulp 2020-2023
Fractie(s)PvdA-GL, GB, VVD, CDA
Statusaangenomen
Afgedaan
Toelichting
Stand van zaken07.01.2020 • Wethouder Heijboer heeft het RBO Jeugd op 19 december 2019 op de hoogte gebracht van de motie en deze toegestuurd. Er vindt een inventarisatie plaats van de verschillende moties van alle gemeenteraden in de regio. De regio reageert vervolgens op uitvoering van deze moties richting de gemeenten. • In 2020 wordt een app gelanceerd die zicht geeft op wachttijden bij verschillende zorgaanbieders, zodat toegang en ouders kunnen zien wat de wachttijden zijn bij welke aanbieder. Onderzoek loopt of het technisch mogelijk is uit die app een overzicht van wachtlijsten te krijgen en/of dit aan het dashboard gekoppeld kan worden. Als dit al mogelijk is, zal het nog niet in 2020 vorm gegeven worden. Op dit moment is wel voor professionals inzichtelijk waar wachttijden zijn, maar gegevens zijn niet gekoppeld aan monitor. 19.05.2020 • In de RIB bij het uitvoeringsplan jeugdhulp 2020-2023 meldt het college dat sturing en inzicht in de ontwikkeling van het aanbod van jeugdhulpaanbieders en kwaliteitsnormen (waaronder ook inzicht in wachttijden), met name gebeurt via de kwartaalrapportages van de regionale inkooporganisatie RIOZ.
Bijlage(n)M2 Aangenomen Beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023 PvdA-GL GB VVD CDA.pdf