Toezeggingen


« Terug


ID105
OnderwerpDePetrus
Datum7/2/2020
VergaderingRaadsvergadering 02-07-2020 > 8 Moties vreemd aan de orde van de dag
ToezeggingWethouder Van de Ven zegt toe met alle betrokken partijen in gesprek te gaan over het financiële exploitatietekort van Ontmoetingscentrum DePetrus met dien verstande dat de oplossing niet alleen vanuit de gemeente kan komen.
Portefeuillehouderwethouder Van de Ven
Deadline10/29/2020
Stand van zaken01.10.2020 De wethouder meldt dat met alle betrokken partijen gesproken is en dat er inmiddels ook een overeenkomst is gesloten. De raad wordt binnenkort d.m.v. een raadsinformatiebrief nader geïnformeerd. 29.10.2020 RIB gepubliceerd.
Datum afdoening10/29/2020
Afgedaan
Bijlage(n)Resultaat bestuurlijk overleg financiële positie DePetrus en verzoek extra structurele ondersteuning