Toezeggingen


« Terug


ID106
OnderwerpBrandveiligheid gevels - ingekomen stukken
Datum10/8/2020
VergaderingRaadsvergadering 08-10-2020 > 5.1 Categorie I-A Externen
ToezeggingDe burgemeester gaat na of binnen gemeente Vught een risico-inventarisatie is uitgevoerd naar de brandveiligheid van gevels en of de raad reeds over dit onderwerp (incl. eventuele vervolgstappen) is geïnformeerd.
Portefeuillehouderburgemeester Van de Mortel
Deadline10/29/2020
Stand van zaken
Datum afdoening
Afgedaan
Bijlage(n)