Toezeggingen


« Terug


ID56
OnderwerpInkleuring Actielijn8
Datum12/3/2019
VergaderingCommissie Bestuur & Samenleving 03-12-2019 > 6.2 Beleidsplan jeugdhulp
ToezeggingWethouder Heijboer zegt toe een nadere inkleuring te geven aan actielijn 8 ‘Meer ruimte bieden aan professionals door vermindering van regeldruk’ en dit voor de raadsvergadering van 12 december 2019 toe te sturen.
Portefeuillehouder
Deadline12/12/2019
Stand van zaken13.01.2020 De opdracht is te zorgen voor duidelijkheid over welke managementinformatie minimaal noodzakelijk is voor een goede beleidsontwikkeling, inkoop etc. Deze managementinformatie moet zo eenvoudig en breed mogelijk beschikbaar zijn (via een regionaal Dashboard). Tegelijkertijd moet dit niet tot extra regeldruk leiden , maar juist minder regeldruk. Een en ander werken we verder uit in het Uitvoeringsplan met daarbij een tijdsplanning.
Datum afdoening
Afgedaan