Toezeggingen


« Terug


ID24
OnderwerpWoningbouwprogramma
Datum12/14/2017
VergaderingRaadsvergadering 14-12-2017 > 5.1 Categorie I-A Externen
ToezeggingSP vraagt duidelijkheid over de uitvoering van het Woningbouwprogramma 2016. Wethouder Pennings zegt dat in de Brabantse Agenda Wonen op een nieuwe wijze wordt omgegaan met de woningbouwprogrammering. Het college zal medio 2018 terugkomen bij de raad over het meenemen van de raden bij de woningbouwprogrammering en de nieuwe agenda Wonen.
Portefeuillehouderwethouder Pennings
Deadline5/16/2019
Stand van zaken14.06.2018 De agenda wonen is onderdeel van de reguliere agenda van de regiobijeenkomsten. Eind 3e kwartaal volgt een terugkoppeling uit de regionale bijeenkomst richting de raad. 04.10.2018 Voorjaar 2019 zou er een stuk komen. Er is vertraging opgelopen, 10 oktober is er een bijeenkomst. Er komt een Rib met de gevolgen van deze vertraging. 25.10.2018 De Raad ontvangt voor 15 november 2018 een raadsinformatiebrief over de consequenties van de vertraging van het woningbouwprogramma. 27.11.2018 Rib verstuurd over woningbouwprogramma. De raad krijgt in het tweede kwartaal van 2019 een geactualiseerd Woningbouwprogramma ter vaststelling. Tegelijk met het woningbouwprogramma informeert de wethouder over de uitkomsten van het - in 2019 te voeren- regionaal overleg. Meteen na vaststelling van de notitie "Wonen in Regionaal Perspectief " door het college, wordt deze aan de Raad (ter informatie) aangeboden. 24.01.2019 In het 2e kwartaal volgt een update van de woningbouwprognose (alle te verwachten plannen met het aantal, de verdeling en soort woningen), waar de raad een oordeel over kan vellen zegt burgemeester Van de Mortel toe (i.v.m. afwezigheid van wethouder Pennings). 16.05.2019 Woningbouwprogramma is behandeld in de commissie Ruimte van 16 mei. In dit raadsvoorstel is bovenstaande toezegging meegenomen. Toezegging kan van de lijst.
Datum afdoening5/16/2019
Afgedaan