Toezeggingen


« Terug


ID45
OnderwerpFinanciële stukken WSD
Datum5/23/2019
VergaderingCommissie Bestuur & Samenleving 23-05-2019 > 6.4 Financiële stukken WSD
ToezeggingWethouder Heijboer komt schriftelijk terug op de vraag over waarom er nog een vrij te besteden budget van € 213.004,00 is bij het onderdeel Cafetariamodel /overzicht budget per gemeenten bij prototypen. Ook gaat de wethouder na wat met dit vrij te besteden budget gebeurt.
Portefeuillehouderwethouder Heijboer
Deadline8/1/2019
Stand van zaken04.06.2019 Iedere gemeente heeft € 300.000,- ontwikkelbudget om het prototype vorm te geven. Hiervoor worden kosten betaald voor projectleiding, extra inzet consulenten, ontwikkeling van nieuwe werkwijzen en methodieken etc. In Vught hebben we de middelen ingezet voor projectleiding, inkoop van dienstverlening voor onze inwoners en een bestandsanalyse die van mei-augustus 2019 plaatsvindt. De prognose is dat Vught (en het merendeel van de andere gemeenten) niet het volledig budget gebruikt. De afspraak die binnen WSD is gemaakt is dat het ontwikkelbudget dan terugvloeit naar de reserves.
Datum afdoening6/4/2019
Afgedaan
Bijlage(n)