Toezeggingen


« Terug


ID39
OnderwerpBestuurlijke besluitvorming VKA+/ Brug Groenewoud
Datum2/28/2019
VergaderingRaadsvergadering 12-12-2019 > 7 Bespreekstukken
ToezeggingWethouder van Woesik zegt toe om te bekijken hoe iets concreets kan worden gedaan aan wat in het dictum van M2 wordt gevraagd en om hierover terug te koppelen.
Portefeuillehouderwethouder Van Woesik
Deadline
Stand van zaken10.04.2019 Op 7 maart heeft met de bewoners van de Kruishoeveweg en omgeving een informatieavond plaatsgevonden. De bewoners zijn geïnformeerd over de Reconstructie N65 en hen is gevraagd om samen de mogelijkheden voor een oversteek (brug) over de N65 voor landbouw- en langzaam verkeer te onderzoeken. Er zijn vier varianten voor deze brug besproken. Bewoners hebben deze varianten op zaterdag 9 maart onderling besproken. Op dinsdag 12 maart is met een afvaardiging de bewoners/ bedrijven gesproken. Vervolgens is gesproken met de vertegenwoordiger van Brabants Landschap en met een direct belanghebbende. Met de interne werkgroep “Ontwerp en inpassing” zijn de varianten besproken en wordt op dit moment gekeken naar een inpassing die beter aansluit bij het landschap. We gaan daarbij nog steeds uit van een brug over de N65 voor landbouw- langzaam en personenautoverkeer. 16.05.2019 Er zijn verschillende gesprekken geweest ook met de buurt. Via een Rib volgen de resultaten en de keuze. 03.06.2019 Raadsinformatiebrief ontvangen waarin de keuze voor een brug over de N65 wordt uitgelegd. Toezegging kan van de lijst.
Datum afdoening6/3/2019
Afgedaan
Bijlage(n)Rib Verbeteren bereikbaarheid Kruishoeveweg e.o.
Bijlage 1 Presentatie Groenewoud N65
Bijlage 2 N65 Ontwerp Vught West