Toezeggingen


« Terug


ID93
OnderwerpODBN - Toelichting
Datum5/28/2020
VergaderingCommissie Ruimte 28-05-2020 > 6.3 Zienswijze Begroting 2021 Omgevingsdienst Brabant-Noord
ToezeggingDe wethouder zegt toe om de inhoud van de werkprogramma’s en de stijgingen schriftelijk toe te lichten.
Portefeuillehouderwethouder Potters
Deadline6/11/2020
Stand van zaken10.06.2020 Werkprogramma’s Er is een forse toename te zien op basis van de eerste conceptwerkprogramma’s voor 2021. De uitgangspunten die de ODBN hanteert zijn realistischer dan het voormalige 3-jaren gemiddelde, doordat er rekening is gehouden met historische trends en bekende ontwikkelingen (zoals taken die van de provincie naar de gemeente komen). Het betreft hier nog een conceptwerkprogramma. De ODBN vraagt de gemeente om september 2020 de lokale gevolgen voor het werkprogramma 2021 inzichtelijk te maken. Begin Oktober 2020 zal met de ODBN gesproken worden over de keuzes die de ODBN in het conceptwerkprogramma heeft gemaakt en de wens van de gemeente. In november 2020 moet er een definitief werkprogramma worden opgeleverd. De VTH-verzoektaken zijn taken die wettelijk uitgevoerd moeten worden, maar waarvan de gemeente zelf kan bepalen wie de taken gaat uitvoeren. Feit blijft dat de taken uitgevoerd moeten worden en de ODBN de partij is die specialisten daarvoor in huis hebben. 10% stijging De stijging is als volgt te verklaren. In 2021 begroot de ODBN de omzet op basis van de verwachte uren uit de conceptwerkprogramma’s 2021. De ODBN ziet de afgelopen jaren een toenemende vraag in de conceptwerkprogramma’s. De omzet voor individuele dienstverlening stijgt dus. Dit wordt onderstreept door het onderste deel van de tabel op pagina 7 (baten per programma). Om die omzet te kunnen genereren, heeft de ODBN nu meer mensen nodig en stijgt dus de formatie in het primair proces. De groei in het primair proces, betekent ook een noodzakelijke groei van de ondersteunende functies binnen de bedrijfsvoering. Dit verklaart de groei van de lasten in het programma individuele dienstverlening en de bedrijfsvoering.
Datum afdoening6/10/2020
Afgedaan
Bijlage(n)