Toezeggingen


« Terug


ID85
OnderwerpBeantwoording schriftelijke vragen D66 - IJzeren Man
Datum3/5/2020
VergaderingGezamenlijke commissie 05-03-2020 > 5.1 Opiniërend debat - Antwoord schriftelijke vragen D66 inzake IJzeren Man
ToezeggingDe wethouder zegt toe een gesprek te organiseren met de groene hoek.
Portefeuillehouderwethouder Potters
Deadline6/4/2020
Stand van zaken09.04.2020 Er is mailcontact met de heer Maessen. De heer Maessen stelt voor om de vragen telefonisch te bespreken. Bekeken wordt of de vragen telefonisch beantwoord kunnen worden.
Datum afdoening
Afgedaan
Bijlage(n)