Toezeggingen


« Terug


ID25
OnderwerpBestemmingsplan Vughterstede, locatie Merpatistraat
Datum12/14/2017
VergaderingRaadsvergadering 14-12-2017 > 1 Opening
ToezeggingDe wethouder zal de raad medio 2018 informeren over hoe de honderd woningen (binnen de Visie Theresiapark) een plekje krijgen in de Brabantse Agenda Wonen.
Portefeuillehouderwethouder Pennings
Deadline5/16/2019
Stand van zaken08.02.2018 In februari 2018 moet er een plan van aanpak voor het regionaal perspectief op bouwen en wonen liggen. Dit kan ter kennisname naar de raad. In juni 2018 moet het regionaal perspectief in concept gereed zijn. Op basis hiervan kan in het derde en vierde kwartaal met de raad van gedachten worden gewisseld over wat dit voor Vught betekent. In december 2018 moet het perspectief definitief zijn. Vervolgens kan (in samenhang met het uitvoeringsprogramma grondbedrijf) het Vughtse woningbouwprogramma worden herijkt. Het geheel kan dan in het voorjaar van 2019 door de raad worden vastgesteld. 24.01.2019 Er volgt schriftelijk antwoord op de vraag op de stand van zaken (is het perspectief definitief) en of de herijking van het woningbouwprogramma in het tweede kwartaal door de raad vastgesteld kan worden (i.v.m. afwezigheid wethouder Pennings toegezegd door burgemeester Van de Mortel). Antwoord 01.02.2019 Er is een koppeling tussen voorgenoemd bestemmingsplan en de toekomstige ontwikkeling door BPD van 100 woningen op Theresiaveld /zusters. In de Raad van 6 juni 2019 zal een geactualiseerd woningbouwprogramma 2019-2028 aan uw Raad worden aangeboden, waar dit project ook onderdeel vanuit maakt. 16.05.2019 Woningbouwprogramma is behandeld in de commissie Ruimte van 16 mei. In dit raadsvoorstel is deze toezegging meegenomen.
Datum afdoening5/16/2019
Afgedaan