Toezeggingen


« Terug


ID71
OnderwerpProject Blizo
Datum1/30/2020
VergaderingGezamenlijke commissie 30-01-2020 > 4.2 Mededelingen vanuit het college
ToezeggingDe wethouder zal de raad informeren over de opzet en het resultaat van dit project.
Portefeuillehouderwethouder Vos
Deadline6/24/2021
Stand van zakenDe raad ontvangt via een mededeling van de portefeuillehouder een korte opzet van het project en het resultaat zal na afloop via een raadsinformatiebrief aan de raad worden gezonden. Dit project is in het voorjaar van 2021 naar verwachting afgerond. 03.03.2020 Het project zet in op een brede leefstijlverbetering bij Blizo medewerkers. Dit betekent dat de focus voornamelijk komt te liggen op stoppen met roken, meer bewegen en gezonde voeding. Eerder onderzoek toont namelijk aan dat mensen met een lage sociaaleconomische status een grotere gezondheidsachterstand hebben dan middelbaar- of hoog opgeleide inwoners. Deelnemers worden gedurende een jaar onder werktijd ondersteund bij het verbeteren van hun leefstijl. Dit gebeurt met beweegmomenten gedurende de dag, met lunchwandelingen, indien nodig een cursus stoppen met roken, cursus Gezonde Leefstijl en/of ondersteuning door een diëtist. Deze ondersteuning wordt geboden door de projectleider WSD, maar ook door de aanwezige werkleiders, sleutelfiguren binnen het werknemersbestand, de bewegingscoach van MOVE en/of een diëtist. We maken de koppeling met Vughtse organisaties omdat we veronderstellen dat op deze manier een duurzamer effect wordt bereikt: als iemand bekend is met de mogelijkheden van een Vughtse sportclub dan zal iemand eerder geneigd zijn hier na het werk ook naar toe te gaan. Na afloop van het project wordt u geïnformeerd over de ervaringen en resultaten. Dit zal naar verwachting in het voorjaar van 2021 zijn.
Datum afdoening3/3/2020
Afgedaan
Bijlage(n)Toezegging project Blizo