Toezeggingen


« Terug


ID96
OnderwerpLijst ingekomen stukken – Duinoord
Datum3/12/2020
VergaderingRaadsvergadering 12-03-2020 > 5 Lijst ingekomen stukken
ToezeggingPvdA-GL refereert aan brief 7 het hoofdpijndossier Duinoord van de gemeente Haaren en vraagt het college er bij het college van Haaren op aan te dringen nu al handhavend op te gaan treden en daar waar mogelijke schadeclaims worden ingediend dat deze niet alleen voor rekening van Vught komen. De burgemeester geeft aan dat er rechtszaak gaande is, waarbij nog geen definitieve uitspraak is gedaan. Er dient te worden afgewacht of er gehandhaafd gaat worden. In het geval er schadeclaims gaan spelen zegt de burgemeester toe bij het college van Haaren te benadrukken hiervoor een voorziening te treffen
Portefeuillehouderburgemeester Van de Mortel
Deadline
Stand van zaken04.06.2020 De burgemeester meldt dat Haaren een inventarisatie heeft gemaakt van wat er speelt. Alle vergunningen en benodigde vergunningsprocedures zijn inmiddels opgestart. Op dit moment spelen er vier beroepsschriften bij de rechter waar nog geen uitspraak over is. Bij de beroep en bezwaarschriften van Haaren loopt er ook een procedure. Verder is er nog een aantal zaken vergund waarvan de bezwaartermijn nog niet is verlopen.
Datum afdoening9/10/2020
Afgedaan
Bijlage(n)