Toezeggingen


« Terug


ID19
OnderwerpBestuurlijke besluitvorming VKA+
Datum2/28/2019
VergaderingRaadsvergadering 28-02-2019 > 1 Opening
ToezeggingWethouder van Woesik zegt toe dat de cijfers met betrekking tot de Jagersboschlaan inzichtelijk gemaakt worden.
Portefeuillehouderwethouder Van Woesik
Deadline
Stand van zaken10.04.2019 In het kader van het onderzoek naar de haalbaarheid van de openstelling van de Jagersboschlaan is op basis van het toen geldende verkeersmodel (incl. VKA) inzichtelijk gemaakt welke verkeersintensiteiten te verwachten zijn op de Jagersboschlaan. Met een volledige openstelling voor gemotoriseerd verkeer in twee richtingen wordt een intensiteit van 1020 motovoertuigen per etmaal verwacht.
Datum afdoening4/10/2019
Afgedaan
Bijlage(n)