Toezeggingen


« Terug


ID94
OnderwerpRES - Communicatieplan
Datum5/28/2020
VergaderingCommissie Ruimte 28-05-2020 > 6.1 Concept bod Regionale Energie Strategie (RES) Noordoost-Brabant
ToezeggingD66 vraagt of het college de raad mee kan nemen in het communicatieplan met betrekking tot de RES.
Portefeuillehouderwethouder Van de Ven
Deadline
Stand van zaken28.05.2020 De wethouder zegt toe om de raad te informeren over de communicatie met inwoners de komende tijd. 01.10.2020 De wethouder meldt dat er in juli twee informatiebijeenkomsten zijn georganiseerd en er een enquête is uitgezet waarmee een eerste slag reacties zijn opgehaald. De bedoeling was om in oktober vervolgbijeenkomsten te plannen. Daarnaast zou de gemeente participeren in het energiefestival. Echter, vanwege COVID-19 heeft het communicatietraject vertraging opgelopen. 28.01.2021 De wethouder geeft aan dat er verschillende bijeenkomsten op de planning stonden. Dat moet worden aangepast vanwege de Coronamaatregelen. Die bijeenkomsten worden digitaal ingevuld.
Datum afdoening3/11/2021
Afgedaan
Bijlage(n)