Toezeggingen


« Terug


ID14
OnderwerpOntwikkeling Centrumplan Oost
Datum1/24/2019
VergaderingGezamenlijke commissie 24-01-2019 > 5.1 Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 42 RvO fractie SP ontwikkeling Centrumplan Oost
ToezeggingBurgemeester Van de Mortel zegt toe om met de inwoners (en andere bewoners) in gesprek te gaan over de uitwerking van het plan en terug te blikken wat daarin te leren is voor andere trajecten richting de toekomst.
Portefeuillehouderburgemeester Van de Mortel
Deadline5/16/2019
Stand van zaken04.04.2019 (Commissie Ruimte, Wethouder van de Ven) (Zie ook toezegging burgerparticipatie) Er is overleg geweest in het college. De wethouder komt later terug naar de raad om ook het proces rondom CPO mee te nemen. De wethouder verwacht voor 1 mei een Rib naar de raad te sturen. 14.05.2019 In de raadsinformatiebrief “Burgerparticipatie” van 14 mei 2019 wordt ingegaan op de afspraken over burgerparticipatie en de uitvoering en verantwoordelijkheden hierbij. Bijzondere nadruk komt te liggen op twee ruimtelijke projecten; waarvan een de regionale energiestrategie is. Het andere project wordt nog geselecteerd.
Datum afdoening5/16/2019
Afgedaan
Bijlage(n)