Toezeggingen


« Terug


ID79
OnderwerpKlankbordgroep Omgevingswet
Datum1/30/2020
VergaderingGezamenlijke commissie 03-12-2020 > 7 Rondvraag en sluiting
ToezeggingDe wethouder zegt toe de raad binnenkort te informeren over de start van de klankbordgroep Omgevingswet.
Portefeuillehouderwethouder Pennings
Deadline3/5/2020
Stand van zaken05.03.2020 De klankbordgroep is uitgenodigd voor een bijeenkomst op 25 maart 2020 (voorlopige datum). 09.04.2020 De klankbordgroep is op 7 april jl. bijeen geweest.
Datum afdoening4/9/2020
Afgedaan
Bijlage(n)