Toezeggingen


« Terug


ID26
OnderwerpBurgerparticipatie (bij programmabegroting 2019)
Datum11/8/2018
VergaderingRaadsvergadering 08-11-2018 > 7.2 Programmabegroting 2019
ToezeggingWethouder Van de Ven zegt toe – naar aanleiding van de vraag over burgerparticipatie/iedereen die ergens in geïnteresseerd is, kan weten wanneer er ergens een inspraakavond wordt gehouden- hiervoor te gaan zorgen.
Portefeuillehouderwethouder Van de Ven
Deadline5/16/2019
Stand van zaken24.01.2019 Komt hierover terug bij de raad in het eerste kwartaal 2019. 04.04.2019 Er is overleg geweest in het college. De wethouder komt later terug naar de raad om ook het proces rondom CPO mee te nemen. De wethouder verwacht voor 1 mei een Rib naar de raad te sturen. 14.05.2019 In de raadsinformatiebrief “Burgerparticipatie” van 14 mei 2019 wordt ingegaan op de afspraken over burgerparticipatie en de uitvoering en verantwoordelijkheden hierbij. Bijzondere nadruk komt te liggen op twee ruimtelijke projecten; waarvan een de regionale energiestrategie is. Het andere project wordt nog geselecteerd.
Datum afdoening5/14/2019
Afgedaan