Toezeggingen


« Terug


ID21
OnderwerpKredietvoorstel aanschaf nieuwe huurwoonwagen Driesedam 22
Datum9/5/2013
VergaderingGezamenlijke commissie 05-09-2013 > 5.3 Kredietvoorstel aanschaf nieuwe huurwoonwagen Driesedam 22
ToezeggingPvdA-GroenLinks vraagt naar de stand van zaken verhuurderspositie Woonwijze Olmenlaan.
Portefeuillehouderwethouder Pennings
Deadline4/1/2020
Stand van zaken26.05.2016 Olmenlaan gaat pas van start na uitvoering Driesedam, dat wordt volgend jaar (2017) 13.04.2017 Dit onderwerp komt richting eind 2017 aan de orde. 30.11.2017 Voor de Olmenlaan zal dezelfde basisafspraak met Woonwijze gelden als bij de Driesedam. Verwachting is dat Olmenlaan eind volgend jaar gereed is. (eind 2018). 29.11.2018 Als Driesedam klaar is, komt Olmenlaan. De wethouder (Van de Ven vanwege afwezigheid Pennings) verwacht meer informatie voor de raad er na, dus op 1 juni 2019. 20.06.2019 Wethouder Pennings geeft aan dat er in week 26 een overleg is met Woonwijze over de stand van zaken. Zodra dat overleg is geweest, krijgt de gemeenteraad bericht. 05.09.2019 Wethouder Pennings is in afwachting van de uitkomst door de Raad van Bestuur van Woonwijze. 26.09.2019 Wethouder Pennings hoopt voor 1 januari 2020 een reactie van de Raad van Bestuur van Woonwijze te ontvangen. 23.01.2020 De wethouder geeft aan dat er nog een aantal vragen liggen. Er wordt een voorstel verwacht in Q1-2020.
Datum afdoening
Afgedaan