Toezeggingen


« Terug


ID42
OnderwerpOntmoedigen glyfosfaat in pachtbeleid
Datum5/16/2019
VergaderingCommissie Ruimte 16-05-2019 > 7 Rondvraag en sluiting
ToezeggingD66 vraagt of de gemeente glyfosaat kan ontmoedigen in het pachtbeleid. De wethouder zegt toe hiernaar te kijken en in week 21 of 22 een antwoord te sturen.
Portefeuillehouderwethouder Van de Ven
Deadline6/7/2019
Stand van zaken23.05.2019 Verbod glyfosaat in pachtbeleid: in de raadsinformatiebrief pachtbeleid en pilot duurzame pachtgronduitgifte van 14 mei jl. is opgenomen welke middelen verboden worden (o.a. glyfosaat). Er zijn contacten met Den Bosch en andere gemeenten over de daarin te zetten stappen.
Datum afdoening5/23/2019
Afgedaan
Bijlage(n)