Toezeggingen


« Terug


ID90
OnderwerpIngekomen stukken - Overbruggingskrediet De Speeldoos
Datum4/16/2020
VergaderingRaadsvergadering 16-04-2020 > 6.2 Categorie I-B Schriftelijke mededelingen van college of griffie
ToezeggingBij afwezigheid van wethouder Van de Ven is afgesproken dat onderstaande vraag schriftelijk beantwoordt wordt: D66 verwijst bij de behandeling van de ingekomen stukken, cat. I-B, naar de reactie van het college op de aanvraag van het overbruggingskrediet van De Speeldoos, nummer 14 en concludeert dat er geen sprake kan zijn van een constructieve samenwerking. Terwijl eerder een uitstekende relatie tussen de gemeente en De Speeldoos werd benadrukt. Kan hierover de laatste stand van zaken gegeven worden?
Portefeuillehouderwethouder Van de Ven
Deadline
Stand van zaken21.04.2020 In de afgelopen periode is regelmatig contact geweest met het bestuur van Stichting Theater de Speeldoos en haar interim directeur. De relatie tussen de gemeente en De Speeldoos is nog steeds prima, zowel ambtelijk als bestuurlijk. De raad heeft kennisgenomen van een tweetal brieven die zijn verstuurd, naar aanleiding van concrete verzoeken van De Speeldoos. De brieven die het college verstuurt als reactie op deze verzoeken zijn zakelijk en duidelijk. Hierin wordt onder andere aangegeven dat het college geen verzoeken kan beoordelen zonder kennis te hebben van het toekomstplan van het bestuur van De Speeldoos. Die zakelijkheid doet niets af aan de onderlinge relatie. Overigens wordt op dit moment in onderlinge afstemming met het bestuur van Stichting Theater de Speeldoos bekeken of De Speeldoos in aanmerking komt voor de aangekondigde ondersteuning van het Rijk voor de culturele sector. De gemeente zal De Speeldoos -evenals alle andere partijen die voor een compensatieregeling in aanmerking komen- daarbij waar nodig ondersteunen.
Datum afdoening4/21/2020
Afgedaan