Toezeggingen


« Terug


ID23
OnderwerpRouwcentrum op terrein Reinier van Arkel
Datum9/21/2017
VergaderingGezamenlijke commissie 21-09-2017 > 7 Rondvraag en sluiting
ToezeggingGB wil weten hoe de afspraken zijn gemaakt ten aanzien van het autoverkeer dat een rouwcentrum op het terrein van Reinier van Arkel met zich meebrengt. Wethouder Pennings zegt dat nadrukkelijk is gekeken hoe het autoverkeer op een verantwoorde, veilige manier kan worden afgewikkeld. De raad wordt geïnformeerd over de verdere uitwerking.
Portefeuillehouderwethouder Pennings
Deadline5/28/2020
Stand van zaken14.06.2018 Er zijn nog geen concrete plannen bekend voor het Rouwcentrum Reinier van Arkel. Naar verwachting: zal de raad voor 1 oktober 2018 geïnformeerd worden. 27.09.2018 De wethouder kan de raad nog niet verder informeren over de concrete plannen. Hij verwacht de raad eind november 2018 verder te kunnen informeren. 29.11.2018 Vanwege afwezigheid wethouder Pennings volgt een schriftelijke toelichting over de voortgang. 13.12.2018 Zie beantwoording op toezeggingen gezamenlijke commissie 29.11.2018: De initiatiefnemer heeft voor de ontwikkeling van een rouwcentrum een stedenbouwkundig adviseur ingeschakeld. Van deze adviseur is een concept-bestemmingsplan ontvangen, dat uiteindelijk de bouw van een crematorium op zorgpark Voorburg juridisch planologisch maakt. Over dit concept-bestemmingsplan is contact geweest met de adviseur. Uit dit overleg kwam naar voren, dat de start procedure van het bestemmingsplan nog ongewis is. Zodra hier meer over bekend is, wordt contact met ons opgenomen. 04.04.2019 Volgende week staat een afspraak gepland met de initiatiefnemer. Dan wordt de gemeente bijgepraat. De wethouder komt hierop terug tijdens de Commissie Ruimte van 16 mei. 16.05.2019 De initiatiefnemer en de exploitant zijn er nog niet helemaal uit met elkaar. Daarnaast is de gemeente nog in gesprek met Reinier van Arkel over hoe we omgaan met het terrein van Reinier van Arkel. Daarom is er meer tijd nodig voordat men verder kan met het rouwcentrum. 28.05.2019 Raadsinformatiebrief ontvangen met de volgende uitleg: Op dit moment wordt een anterieure overeenkomst tussen Reinier van Arkel en de gemeente opgesteld. Daarnaast verwachten we binnenkort het conceptbestemmingsplan te ontvangen. Over de verdere ontwikkeling van het rouwcentrum zullen wij u separaat informeren. 07.11.2019 Wethouder Van Woesik geeft aan dat Reiner van Arkel meer tijd nodig heeft om tot een totaal visie te komen. De wethouder verwacht pas in mei een update.
Datum afdoening
Afgedaan