Toezeggingen


« Terug


ID10
OnderwerpZwaluw V.F.C.
Datum11/29/2018
VergaderingCommissie Ruimte 29-11-2018 > 3.2 Vaststellen advieslijst/actualiseren voortgangslijst
ToezeggingWethouder van de Ven zegt toe dat er samen met Zwaluw V.F.C. gekeken wordt naar een voorstel. De wethouder verwacht begin 2019 een voorstel naar de raad te sturen.
Portefeuillehouderwethouder Van de Ven
Deadline11/28/2019
Stand van zaken06.12.2018 Wethouder van de Ven heeft een uitstekend gesprek gehad met het bestuur over de nieuwbouw. Ook het bestuur is blij met de nieuwbouwplannen i.p.v. renovatie. Begin 2019 volgt een raadsvoorstel. 14.03.2019 Raadsvoorstel staat onder voorbehoud gepland voor de raadsvergadering van 6 juni 2019. 28.03.2019 Wethouder van de Ven heeft een gesprek gehad met het bestuur van Zwaluw V.F.C. en heeft een aanbod gedaan over de nieuwbouw met de intentie om voor de zomer tot een definitief akkoord te komen. De vereniging is positief hierover. Het aanbod betreft in hoofdlijnen nieuwe kleedkamervoorzieningen. Ook is het college in gesprek over het onderhoud en dagelijks beheer. Gekeken wordt of de club hier op eigen gelegenheid ook middelen voor vrij kan maken. 20.06.2019 De wethouder verwacht in week 26 meer informatie te kunnen geven. 27.06.2019 Ondertekening samenwerkingsovereenkomst met Zwaluw V.F.C. 05.09.2019 De wethouder geeft aan dat een voorstel geagendeerd wordt voor de december-cyclus. 7.11.2019 Raadsvoorstel ontvangen
Datum afdoening11/7/2019
Afgedaan