Toezeggingen


« Terug


ID57
OnderwerpWachtlijstproblematiek
Datum12/3/2019
VergaderingCommissie Bestuur & Samenleving 03-12-2019 > 6.2 Beleidsplan jeugdhulp
ToezeggingWethouder Heijboer zegt toe de wachtlijstproblematiek beter in kaart te brengen en hier voor 30 januari 2020, de eerstvolgende vergadering Commissie Bestuur en Samenleving, op terug te komen.
Portefeuillehouderwethouder Heijboer
Deadline1/30/2020
Stand van zaken13.01.2020 De raad heeft deze toezegging ook vervat in een motie. Hieronder het antwoord van het college op de motie. In 2020 wordt een app gelanceerd die zicht geeft op wachttijden bij verschillende zorgaanbieders zodat toegang en ouders kunnen zien wat de wachttijden zijn bij welke aanbieder. Onderzoek loopt of het technisch mogelijk is uit die app een overzicht van wachtlijsten te krijgen en/of dit aan het dashboard gekoppeld kan worden. Als dit al mogelijk is, zullen we nog niet in 2020 over goede managementinformatie beschikken, maar wel daarna (trends e.d.) Op dit moment is wel voor professionals inzichtelijk waar wachttijden zijn, maar gegevens zijn niet gekoppeld aan een monitor.
Datum afdoening
Afgedaan