Toezeggingen


« Terug


ID4
OnderwerpWSD - Cafetariamodel ervaringen en doorrekening
Datum2/21/2019
VergaderingCommissie Bestuur & Samenleving 21-02-2019 > 6.4 Kadernota WSD 2020-2023 en zienswijze
ToezeggingWethouder Heijboer zegt toe dat de raad een raadsinformatiebrief over de ervaringen bij het cafetariamodel ervaringen en een doorrekening ontvangt voor de zomer. In juli zal dit bij de begrotingsbehandeling ook aan de orde komen.
Portefeuillehouderwethouder Heijboer
Deadline10/3/2019
Stand van zaken23.05.2019 De raadsinformatiebrief over de tussentijdse evaluatie (ervaringen) bij het cafetariamodel WSD is op 21 mei jl. toegestuurd aan de raad. De doorrekening en de eindevaluatie volgt in juli 2019. 13.08.2019 Eindevaluatie cafetariamodel ontvangen. Doorrekening volgt nog. 03.10.2019 Naar aanleiding van de eindevaluatie heeft op 22 augustus jl. een raadsinformatieavond plaatsgevonden. Hiermee kan deze toezegging van de voortgangslijst af.
Datum afdoening8/22/2019
Afgedaan