Toezeggingen


« Terug


ID98
OnderwerpKadernota 2021-2024 - effecten COVID-19
Datum7/2/2020
VergaderingRaadsvergadering 02-07-2020 > 7.5 Kadernota 2021-2024
ToezeggingWethouder Van de Ven zegt toe de financiële doorvertaling van de effecten van COVID-19 op de gemeentelijke begroting zodra deze bekend is, de raad hierover zo spoedig mogelijk te informeren.
Portefeuillehouderwethouder Van de Ven
Deadline9/10/2020
Stand van zaken
Datum afdoening
Afgedaan
Bijlage(n)