Toezeggingen


« Terug


ID82
OnderwerpTaakstelling statushouders Haaren
Datum2/6/2020
VergaderingRaadsvergadering 06-02-2020 > 5.1 Categorie I-A Externen
ToezeggingCDA vraagt aan de wethouder hoe het stand van zaken is met de taakstelling van statushouders in de gemeente Haaren en of er een gedeelte van deze taakstelling naar Vught toe komt.
Portefeuillehouderwethouder Vos
Deadline9/10/2020
Stand van zakenWethouder Heijboer geeft aan dat Haaren achterloopt op de taakstelling en dat het college dit blijvend onder de aandacht brengt bij de gemeente Haaren. De wethouder geeft aan dat Vught er alles aan doet om niet met een grote taakstelling te blijven zitten na de herindeling. De wethouder zegt toe de raad hiervan op de hoogte te houden. 10.03.2020 Rib ontvangen met daarin de volgende passage: De gemeente Haaren heeft op dit moment een achterstand op de taakstelling. Vught informeert bij Haaren regelmatig naar de stand van zaken, de maatregelen die zij treffen en in hoeverre hiermee voor 1 januari 2021 de achterstand wordt ingelopen. Daarnaast is er contact met de provincie of, wanneer er in Haaren nog sprake is van een achterstand in 2021, deze naar rato bij de ontvangende gemeente wordt belegd. Wij zullen u hier separaat over informeren. 29.10.2020 De wethouder meldt dat er op dit moment een taakstelling resteert van 13 personen. Gemeente Haaren heeft bericht dat voor het einde van het jaar waarschijnlijk 10 personen gehuisvest kunnen worden. Dat betekent dat per 1 januari 2021 er een taakstelling zou resteren van 3 statushouders.
Datum afdoening
Afgedaan
Bijlage(n)