Toezeggingen


« Terug


ID5
OnderwerpKlimaat Adaptatie Strategie
Datum2/21/2019
VergaderingCommissie Bestuur & Samenleving 21-02-2019 > 7 Rondvraag en sluiting
ToezeggingWethouder van de Ven geeft aan dat in de begroting staat dat een Klimaatadaptie Strategie wordt vastgesteld. In maart/april 2019 wordt gestart met risicodialogen en avonden over klimaatadaptie. Eind dit jaar komt het klimaatadaptatiebeleid in de raad.
Portefeuillehouderwethouder Van de Ven
Deadline12/31/2019
Stand van zaken28.03.2019 Op 10 april vindt een informatieavond over klimaatadaptatie plaats in het gemeentehuis. 23.05.2019 In april 2019 is een informatieavond gehouden. Het raadsvoorstel volgt aan het eind van dit jaar. De oorspronkelijke vraag over de avond is beantwoord.
Datum afdoening5/23/2019
Afgedaan
Bijlage(n)