Toezeggingen


« Terug


ID81
OnderwerpLijst ingekomen stukken - Vuurwerkverbod
Datum2/6/2020
VergaderingRaadsvergadering 06-02-2020 > 5.1 Categorie I-A Externen
ToezeggingPvdA-GroenLinks vraagt naar aanleiding van twee ingekomen stukken over het vuurwerkverbod of het college een overzicht wil opstellen met de voor en nadelen van een algeheel vuurwerkverbod.
Portefeuillehouderburgemeester Van de Mortel
Deadline10/29/2020
Stand van zakenDe burgemeester geeft aan dat er in de regio ook over gesproken is. De regio heeft afgesproken om het beleid op elkaar af te stemmen en te wachten op het besluit van het Rijk. De regio komt met een gezamenlijk voorstel naar alle gemeenteraden. De burgemeester zegt toe om met een stuk naar de raad te komen als er meer duidelijkheid is van het Rijk en de regio een gezamenlijk stuk kan maken. 01.10.2020 De burgemeester meldt dat er nog geen duidelijkheid is gekomen. Hij zal komende week nogmaals navraag doen en, indien opportuun, de raad nader informeren.
Datum afdoening
Afgedaan
Bijlage(n)