Toezeggingen


« Terug


ID8
OnderwerpAanvraag bijdrage turborotonde Postweg
Datum9/27/2018
VergaderingCommissie Ruimte 27-09-2018 > 6.4 Aanvraag bijdrage turborotonde Postweg
ToezeggingNamens de colleges van Vught en Den Bosch is een brief gestuurd aan de Provincie met het verzoek tot uitstel m.b.t. de subsidie. Hierop is nog geen reactie ontvangen. Wethouder van de Ven zegt toe de raad te informeren zodra hierover meer bekend is.
Portefeuillehouderwethouder Van de Ven
Deadline6/20/2019
Stand van zakenStand van zaken 25.10.2018 Er is nog geen formele reactie op het verzoek van de beide gemeenten ontvangen. De afspraak met de Gedeputeerde is verzet. Samen met de wethouder van de gemeente Den Bosch heeft de wethouder op locatie een bezoek gebracht om de alternatieven uit de motie te bezien. Hij komt hierop terug bij de raad op een later moment. 24.01.2019/31.01.2019 De subsidie van het Rijk wordt niet verlengd. Met de gemeente Den Bosch wordt bekeken of de optimalisatie (binnen de door de raad vastgestelde kaders) in een keer gerealiseerd kan worden Naar verwachting ontvangt de raad voor het eind van het 1e kwartaal 2019 een update. 04.04.2019 Wethouder geeft aan dat de gemeente samen met ’s-Hertogenbosch een plan voor twee bruggen aan het ontwikkelen is. Voor het zomerreces komt de wethouder terug naar de raad. 17.05.2019 Raadsvoorstel ontvangen met daarin de twee bruggen en turborotonde.
Datum afdoening5/17/2019
Afgedaan