Toezeggingen


« Terug


ID98
OnderwerpKadernota 2021-2024 - effecten COVID-19
Datum7/2/2020
VergaderingRaadsvergadering 02-07-2020 > 7.5 Kadernota 2021-2024
ToezeggingWethouder Van de Ven zegt toe de financiële doorvertaling van de effecten van COVID-19 op de gemeentelijke begroting zodra deze bekend is, de raad hierover zo spoedig mogelijk te informeren.
Portefeuillehouderwethouder Van de Ven
Deadline10/29/2020
Stand van zaken01.10.2020 Naast de toezegging om de raad te informeren over de financiële consequenties, wordt afgesproken om de raad ook te informeren over de inhoudelijke consequenties van COVID-19 voor gemeente Vught. Afspraak is dat de update geschiedt d.m.v. een rib die kan worden betrokken bij behandeling van de 2e burap 2020 en de begroting 2021 in de commissievergadering van 29 oktober en de raadsvergadering van 5 november. 29.10.2020 RIB gepubliceerd.
Datum afdoening10/29/2020
Afgedaan
Bijlage(n)Update activiteiten Vught nav coronacrisis