Toezeggingen


« Terug


ID15
OnderwerpProcedure vaststellen beeldkwaliteitsplan “de Hagen, deelgebied fase 1, Isabellaveld”
Datum1/24/2019
VergaderingGezamenlijke commissie 24-01-2019 > 6.2 Procedure vast te stellen Beeldkwaliteitsplan `De Hagen deelgebied fase 1 Isabellaveld'
ToezeggingWethouder Pennings: technisch is er ruimte om het plan te versnellen. Dit is echter ook afhankelijk van ontwikkelingen bij het spoor (afspraken ruimte voor Prorail). De wethouder gaat na of een technische versnelling mogelijk is en komt hierover terug bij de raad.
Portefeuillehouderwethouder Pennings
Deadline5/16/2019
Stand van zaken14.02.2019 Technisch is het mogelijk om iets verder te bouwen. Er is rekening te houden het tracébesluit spoor. In juni 2019 wordt dit bij de bespreking meerjarenplanning woningbouwprogramma meegenomen. 16.05.2019 De wethouder geeft aan dat er veel onduidelijk is wat PHS nodig heeft. Het college wil niet op de zaken vooruit lopen en daarom de bouw niet kan versnellen. De toezegging kan van de lijst.
Datum afdoening5/16/2019
Afgedaan