Toezeggingen


« Terug


ID78
OnderwerpLijst categorieën van gevallen van verklaring van geen bedenkingen vereist
Datum1/30/2020
VergaderingGezamenlijke commissie 30-01-2020 > 6.6 Lijst categorieën van gevallen geen verklaring van geen bedenkingen vereist
ToezeggingDe wethouder zal de technische vragen van de SP over de Jagersboschlaan schriftelijk te beantwoorden.
Portefeuillehouderwethouder Potters
Deadline2/6/2020
Stand van zaken04.02.2020 De lijst van categorieën van gevallen onder 9 ziet op de aanleg van een nieuwe en/of de aanpassing van een bestaande lokale weg, waarbij deze aanpassing of aanleg ruimtelijk niet in het bestemmingsplan past. Voor gevallen die niet in het bestemmingsplan passen waarvoor afgeweken moet worden met een ruimtelijke procedure in de vorm van een vergunning is de lijst van toepassing. De Jagerboschlaan past in het bestemmingsplan. Om die reden is deze lijst hierop niet van toepassing.
Datum afdoening2/4/2020
Afgedaan