Toezeggingen


« Terug


ID99
OnderwerpBestemmingsplan buitengebied Haaren
Datum9/10/2020
VergaderingGezamenlijke commissie 10-09-2020 > 7 Rondvraag en sluiting
ToezeggingPvdA-GL: Er was een bijeenkomst voor het Bestemmingsplan buitengebied Haaren. Dat stelt ons niet gerust. Kan het college daar nog opmerkingen over maken? Wethouder Pennings: Wij maken ons ook zorgen. Er is een zienswijze ingediend. Wij moeten helaas rekening houden met een ander bestemmingsplan. De gemeente heeft daar geen invloed op. D66: Kan het college een soort routekaart maken waarop wordt uitgelegd hoe de raad dit kan aanpassen of verscheuren? Wethouder Pennings: Die marsroute brengen we in kaart
Portefeuillehouderwethouder Potters
Deadline
Stand van zaken01.10.2020 De wethouder meldt dat de raad van Haaren inmiddels het bestemmingsplan heeft aangenomen. Komende week gaan de ontvangende gemeentes met elkaar de consequenties van het aangenomen bestemmingsplan in kaart brengen. Daarna bepalen de ontvangende gemeentes samen de verdere koers. Indien Vught in beroep wil gaan tegen het genomen besluit, wordt dit in principe samen met de andere ontvangende gemeentes gedaan. 29.10.2020 De wethouder meldt dat tot volgende week de provincie gelegenheid heeft om een zienswijze in te dienen. Vught en de andere ontvangende gemeentes wachten eerst de reactie van de provincie af alvorens een besluit te nemen hoe verder te gaan in dit dossier. De raad wordt daarna nader geïnformeerd. De ontvangende gemeentes trekken nog steeds gezamenlijk op in dit dossier.
Datum afdoening
Afgedaan
Bijlage(n)