Toezeggingen


« Terug


ID17
OnderwerpOpenbaar gehandicaptentoilet Centrumplan Oost
Datum2/14/2019
VergaderingCommissie Ruimte 14-02-2019 > 7 Rondvraag en sluiting
ToezeggingAls onderdeel van uitwerking van het plan zal in de besprekingen de suggestie van de werkgroep toegankelijkheid - om een voor iedereen openbaar toegankelijk gehandicaptentoilet buiten kantoortijden te realiseren - meegenomen worden. Voor 1 mei 2019 volgt een terugkoppeling of dit kansrijk is.
Portefeuillehouderwethouder Pennings
Deadline
Stand van zaken16.05.2019 Het is een wens van de raad en het college om in het centrum een gehandicaptentoilet te bieden. De wens is op papier gezet bij Bouwaccent. Het komt terug in de reguliere overleggen met Bouwaccent. In november volgt een update. 28.11.2019 De wethouder geeft aan dat hij het toilet steeds weer op de agenda plaatst bij de ontwikkelaar. Het Centrumplan is nog volop in ontwikkeling en de wethouder zal de raad informeren over de ontwikkeling.
Datum afdoening
Afgedaan
Bijlage(n)