Toezeggingen


« Terug


ID22
OnderwerpVoortgang uitbreiding Zuiderbos
Datum10/5/2017
VergaderingRaadsvergadering 05-10-2017 > 5.2 Categorie I-B. Schriftelijke mededelingen van college of griffie
ToezeggingDe raad wordt na het zomerreces geïnformeerd over de beoogde locatie voor uitbreiding van de Zwengel en het te volgen tijdpad.
Portefeuillehouderwethouder Van de Ven
Deadline
Stand van zaken21.09.2017 Het college heeft, na locatieonderzoek, gekozen voor de meest efficiënte en betaalbare manier om De Zwengel uit te breiden. Dit betreft een locatie in de nabijheid van De Zwengel. 30.11.2017 De uitbreiding van De Zwengel wordt volgende week in het college behandeld. (05.12.2017) 06.12.2017 Rib naar raad verstuurd. Er komt op een later moment een nieuw voorstel naar de raad over de uitbreiding van het Zuiderbos. 24.05.2018 Verwacht wordt dat eind van het jaar een voorstel naar de raad komt. 25.10.2018 Wethouder Van de Ven komt in 1 keer met een voorstel naar raad over Zuiderbos begin 2019. 09.01.2019 Raadsvoorstel extra krediet Zuiderbos staat op de agenda voor de cyclus 11 april. 19.03.2019 Rib ontvangen met daarin besluit over uitbreiding van Zuiderbos.
Datum afdoening3/19/2019
Afgedaan