Toezeggingen


« Terug


ID80
OnderwerpLijst ingekomen stukken - Bestemmingsplan Haaren
Datum2/6/2020
VergaderingRaadsvergadering 06-02-2020 > 5.1 Categorie I-A Externen
ToezeggingPvdA-GroenLinks vraagt naar aanleiding van brief 6 over de inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan buitengebied gemeente Haaren, naar de voortgang.
Portefeuillehouderwethouder Potters
Deadline3/5/2020
Stand van zakenDe wethouder Pennings geeft aan dat het college een reactie heeft gegeven en zegt toe deze reactie naar de raad te sturen. 17.02.2020 Inspraakreactie Vught ontvangen.
Datum afdoening2/17/2020
Afgedaan
Bijlage(n)Gemeente Vught - Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Haaren, herziening 2020