Toezeggingen


« Terug


ID81
OnderwerpLijst ingekomen stukken - Vuurwerkverbod
Datum2/6/2020
VergaderingRaadsvergadering 06-02-2020 > 5.1 Categorie I-A Externen
ToezeggingWethouder Pennings zegt toe de raad binnenkort te informeren over de start van de klankbordgroep Omgevingswet.
Portefeuillehouderwethouder Pennings
Deadline3/5/2020
Stand van zakenDe burgemeester geeft aan dat er in de regio ook over gesproken is. De regio heeft afgesproken om het beleid op elkaar af te stemmen en te wachten op het besluit van het Rijk. De regio komt met een gezamenlijk voorstel naar alle gemeenteraden. De burgemeester zegt toe om met een stuk naar de raad te komen als er meer duidelijkheid is van het Rijk en de regio een gezamenlijk stuk kan maken
Datum afdoening
Afgedaan
Bijlage(n)