Toezeggingen


« Terug


ID7
OnderwerpAccomodatie Real Lunet
Datum6/1/2017
VergaderingCommissie Ruimte 01-06-2017 > 4.2 Mededelingen vanuit het college
ToezeggingHet plan voor de ontwikkeling van de accommodatie van sportvereniging Real Lunet is op hoofdlijnen klaar. Het plan zal nu nader worden uitgewerkt. Hierover zal waarschijnlijk in het najaar meer duidelijkheid zijn. De raad zal hierover worden geïnformeerd. Het streven van Real Lunet is om de verbetering aan het clubhuis in de zomer van 2018 te realiseren.
Portefeuillehouderwethouder Van de Ven
Deadline
Stand van zaken21.09.2017: Er is met SV Real Lunet (RL) geproken over de plannen van de sportvereniging. Eind september zal RL de plannen voorleggen in de ledenvergadering. Als de leden akkoord gaan met uitvoering van de plannen, zal de wethouder richting de raad communiceren wat de plannen exact zijn. 30.11.2017: RL gaat de accommodatieplannen en de bijbehorende planning nog een keer beoordelen en deze af te zetten tegen de financiële mogelijkheden. De plannen zitten nu in de afrondende fase. De wethouder zal de raad inlichten zodra er meer bekend is. Zij verwacht dat dit in het eerste kwartaal van 2018 zal zijn. 19.12.2017: Rib verstuurd naar raad; verwachting is dat 1e kwartaal van 2018 een definitief plan inclusief tijdspad van de vereniging wordt ontvangen. Daarna zal aan de raad een voorstel over het vervolg worden voorgelegd. 08.03.2018: Naar verwachting is het accommodatieplan van RL in april 2018 gereed. 24.05.2018: Recente ontwikkelingen hebben RL het inzicht gegeven dat privatisering een te ambitieus streven is. Zij hebben besloten om hun plannen ten aanzien van verbouwing van de kantine en uitbreiding van de accommodatie te bekijken en te faseren. De voorzitter heeft de gemeente verzocht om in de zomer uitvoering te geven aan het geplande grootonderhoud van de inpandige kleedaccommodatie. Dan wil de gemeente de asbestsanering van het dak ook betrekken. 25.10.2018: Eind 2018/begin 2019 zal naar verwachting het grootonderhoud van de accommodatie RL afgerond zijn. 24.01.2019: Het grootonderhoud aan accommodatie RL: de renovatie is gerealiseerd. Alleen de afwerking van het dak en de goot zijn later i.v.m. langere levertijd. Dit zal zo snel mogelijk afgerond worden. 04.04.2019: Asbest is gesaneerd, laatste werkzaamheden worden voltooid door de aannemer. Toezegging kan van de lijst.
Datum afdoening4/11/2019
Afgedaan
Bijlage(n)