Toezeggingen


« Terug


ID108
OnderwerpSpoorviaduct Van der Valk
Datum10/29/2020
VergaderingGezamenlijke commissie 29-10-2020 > 7 Rondvraag en sluiting
ToezeggingWethouder Van de Ven zegt toe de raad schriftelijk te informeren over het aanpassen van het voetgangerspad bij het spoorviaduct bij Van der Valk. Daarnaast zal wethouder Van de Ven de raad nader informeren over de brief van de Fietsersbond aan de Bossche raad inzake het aanbrengen van een trap in de talud tussen het spoorviaduct en de westelijke fietsbrug.
Portefeuillehouderwethouder Van de Ven
Deadline11/12/2020
Stand van zaken10.11.2020 De constatering van de smalle voetgangersstrook over de lengte van de tunnel is correct. Deze is ontstaan doordat in de tunnel in aansluiting op de fietsstraat Postweg aan de zuidzijde een twee-richtingen fietspad is gerealiseerd. In de tunnel is de beschikbare ruimte beperkt waardoor een volwaardig voet- en fietspad niet inpasbaar is. De Postweg maakt onderdeel uit van het hoofdfietsnetwerk van de gemeente Vught en wordt dagelijks veelvuldig (>400 fietsers) gebruikt door fietsverkeer. De hoeveelheid fietsverkeer op dit gedeelte Postweg is in alle gevallen hoger dan het aantal voetgangers dat hier passeert. Vanuit het beleidskader “hoofdfietsnetwerk” en het hogere aantal fietsers is gekozen voor een volwaardige fietsvoorziening waar voetgangers ook overheen kunnen/mogen lopen. Bij deze afweging is ook de verkeersveiligheid van beide verkeersdeelnemers beoordeeld. Voetgangers en fietsers hebben over het relatief korte gedeelte waar geen volwaardig voetpad ligt, voldoende zicht op elkaar om elkaar veilig te passeren. Om de toegankelijkheid en veiligheid van deze oplossing zo hoog mogelijk te maken is de verharding van het fietspad en de voetgangersstrook op gelijke hoogte aangelegd. Voetgangers en fietsers kunnen daardoor relatief makkelijk uitwijken en elkaar passeren. De fietsersbond heeft het idee geopperd voor een taludtrap aan de zuidzijde van de te realiseren westelijke brug. In een eerdere schetsfase heeft een dergelijke taludtrap op papier gestaan. Deze stuitte echter op ernstig bezwaar van de aanwonenden. Om deze reden is deze uit het ontwerp gehaald. Het aanbrengen van een taludtrap is niet noodzakelijk aangezien voetgangers met het huidige ontwerp overal kunnen komen. Inmiddels is gebleken dat het aanbrengen van een taludtrap niet past binnen het projectbudget.
Datum afdoening11/10/2020
Afgedaan