Toezeggingen


« Terug


ID48
OnderwerpWoningbouwprogramma 2019 -2028: woningvisie
Datum6/6/2019
VergaderingRaadsvergadering 06-06-2019 > 7.3 Woningbouwprogramma 2019-2028
ToezeggingWethouder Pennings zegt toe dat het onderzoek naar de doelgroepen als onderdeel van de oplegger woonvisie in november 2019 inzichtelijk wordt gemaakt.
Portefeuillehouderwethouder Pennings
Deadline12/15/2019
Stand van zaken28.11.2019 Wethouder Pennings geeft aan dat hij voor 15 december de informatie gereed heeft. 18.12.2019 Raadsinformatiebrief 'onderzoek mogelijkheden huisvestingsverordening ontvangen.
Datum afdoening12/17/2019
Afgedaan
Bijlage(n)Rib Onderzoek mogelijkheden huisvestingsverordening