Toezeggingen


« Terug


ID29
OnderwerpGroenstrook Ruimte voor Ruimte (de groenstrook ten zuiden van de Schotsbergendreef)
Datum11/8/2018
VergaderingRaadsvergadering 08-11-2018 > 9 Sluiting
ToezeggingWethouder Pennings zegt toe om op 15 november naar de raad te komen met hoe invulling te geven aan de groenstrook. De raad ontvangt een tekening van de uitvoering, informatie over de kansen om aan groen en het waterschap tegemoet komen en een plan over de uitvoering. Vóór 15 november zullen de bewoners worden geïnformeerd over de uitvoering van de strook. Wethouder Pennings zegt toe om op 15 november naar de raad te komen met hoe invulling te geven aan de groenstrook. De raad ontvangt een tekening van de uitvoering, informatie over de kansen om aan groen en het waterschap tegemoet komen en een plan over de uitvoering. Vóór 15 november zullen de bewoners worden geïnformeerd over de uitvoering van de strook.
Portefeuillehouderwethouder Pennings
Deadline
Stand van zaken15.11.2018 Via een raadsinformatiebrief van 14 november 2018 is de raad geïnformeerd over het gesprek met omwonenden en oplossing. 29.11.2018 Na vragen van D66 en CDA over financiële consequenties van de damwand zegt Wethouder Van Woesik (i.v.m afwezigheid wethouder Pennings) toe dat hij uitzoekt wat de onderhoudskosten van het plan voor de gemeente zijn. 24.01.2019 De raad ontvangt eind februari 2019 de onderhoudskosten voor het plan zegt Wethouder Van Woesik (i.v.m. afwezigheid wethouder Pennings). 04.04.2019 Er komt een houten damwandconstructie. De kosten voor de constructie betaalt Ruimte voor Ruimte. De eerste 25 tot 30 jaar zijn de onderhoudskosten nihil voor de gemeente Vught. Daarna wordt het meegenomen in het reguliere beheer en onderhoud van de gemeente. De toezegging kan van de lijst.
Datum afdoening4/11/2019
Afgedaan
Bijlage(n)